Politica de calitate

 

Politica referitoare la calitate este instrumentul care conduce organizaţia la imbunătăţirea performanţelor sale, astfel incat să determine castigarea increderii clienților si obţinerea de profitabilitate.


Principiile organizaţiei noastre sunt:

 

- organizarea şi funcţionarea organizaţiei in scopul satisfacerii tuturor exigenţelor de calitate cerute de clienți si -reglementarilor aplicabile in vigoare, in vederea asigurării competitivitatii;
- construirea si mentinerea unui sistem total de conducere prin implicarea tuturor angajaţilor, care sa aibă in centrul preocupărilor CLIENTUL si realizarea obiectivelor organizaţiei;
- crearea unui mediu de lucru adecvat in vederea realizării de servicii de calitate;
- Clinica HOB Clinic Group SRL abordează conceptul de calitate ca pe intampinarea necesităţii clienților.
Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii implementat in organizaţia noastră conform standardelor clinicii HOB Clinic Group SRL, un sistem bazat pe abordarea procesuala și pe identificarea și gestiunea riscurilor.


Acest sistem oferă cadrul pentru imbunătatirea activităţilor prin:


- semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute in cursul activităţii in scopul inlăturării acestora;
- eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducand astfel costurile noncalităţii, stabilindu-se actiuni corective care sa contribuie la restabilirea conformarii;
- instruirea permanenta a personalului angajat şi motivarea acestuia in vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
- analiza periodică a datelor in scopul imbunătăţirii continue a proceselor.

 

Suntem pregătiţi să satisfacem şi chiar să depăşim aşteptările rezonabile ale clienților noştri. Toţi angajaţii vor fi motivaţi pentru imbunătăţirea calităţii şi vor fi implicaţi in atingerea obiectivelor propuse. Obiectivele calităţii sunt comunicate intregului personal al organizaţiei astfel incat acesta să poată contribui la indeplinirea lor. Obiectivele sunt analizate periodic şi revizuite ori de cate ori este necesar. In acest scop vor fi disponibilizate resurse financiare. Politica referitoare la calitate este disponibilă publicului prin afişarea ei pe site-ul hobclinic.ro.