Termeni și condiții

 

HOUSE OF BEAUTY CLINIC

Termeni și condiții de utilizare

HOB Clinic Group SRL
Bld.Pipera,nr.59B
Bucureşti, Romania
Telefon: 0755.354.555
Email: contact@hobclinic.ro

 

 

 

1.          Bine ați venit la House of Beauty Clinic!

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI, DEOARECE ACEȘTIA GUVERNEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI SITE WEB

 

Acești Termeni de Utilizare se încheie între dumneavoastră (denumit în continuare „dvs." sau „dumneavoastră"), în calitate de Utilizator și, pe de altă parte, HOB Clinic Group S.R.L. (denumit în continuare „noi" sau „HOB").

 

Prin accesarea (în orice mod posibil) a Serviciilor noastre, sunteți pe deplin de acord că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii, condițiile, declarațiile, declarațiile de renunțare și alte prevederi stipulate în acești Termeni de Utilizare (denumiți în continuare ''Termeni de Utilizare'' sau "Termeni"). În cazul în care nu sunteți pe deplin de acord cu oricare dintre termenii și condițiile stipulate în prezentul document, vă rugăm să nu accesați Platforma și să încetați orice utilizare personală a Serviciilor sau utilizarea Serviciilor de către orice altă persoană de pe dispozitivul dvs.

 

Atunci când decideți să accesați, să testați sau să utilizați anumite caracteristici descrise sau care urmează să fie disponibile pe Platformă, este posibil să vă supuneți unor Termeni suplimentari specifici care vor fi disponibili în secțiunea corespunzătoare (dacă este cazul).

 

Prin accesarea și utilizarea în orice mod a Serviciilor noastre disponibile pe Platformă sau pe platformele altor terțe persoane, recunoașteți pe deplin că sunteți obligat să respectați acești Termeni și orice Termeni suplimentari și că aceștia vor forma un contract obligatoriu între dvs. și HOB și între dvs., noi și terța persoană în cauză, în calitate de proprietari și/sau operatori ai celorlalte platforme.

 

2.          Cine suntem și cum ne puteți contacta

 

Platforma este concepută de HOB în scop informativ în vederea prezentării tipurilor de servicii și activitatea desfășurată în Clinicile HOB (spre exemplu, odontoterapie, endodonție, pedodonție, estetică dentară, chirurgie orală, ș.a.m.d.), echipa formată din medicii stomatologi ai Clinicii, pentru a avea acces la informații educaționale și noutăți din industria stomatologică.

 

Pentru a ne contacta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@hobclinic.ro.

 

3.          Definiții (a-z)

 

„Autoritatea” înseamnă orice autoritate guvernamentală, judiciară sau de altă natură, oricare dintre acestea sau oricare dintre reprezentanții lor autorizați.


„Cazuri de forță majoră” reprezintă evenimente sau circumstanțe extraordinare pe care niciuna dintre Părți nu le-ar fi putut prevedea sau preveni prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, război, revoluție, revoltă, insurecție civilă, acte de terorism, expropriere, naționalizare, explozie nucleară, contaminare radioactivă sau chimică ori radiație ionizantă, cu excepția lipsei de fonduri, care nu va constitui un Caz de forță Majoră.


„Clinicile HOB” reprezintă cele două clinici stomatologice în cadrul cărora se prestează servicii stomatologice către pacienți situate la următoarele adrese:

  •   Bd. Pipera, nr. 59B, Mun. București;
  •   Piața Alba Iulia, nr. 1, Mun. București.


„HOB” reprezintă entitatea română HOB CLINIC GROUP S.R.L., cu sediul în Oraş Voluntari, Bd. Pipera, nr. 59B, parter, - clinica stomatologica, sc. A, ap. 1, Jud. Ilfov, înregistrată sub nr. J23/475/2018 în calitate de proprietar și administrator al Platformei.


„Legislația Aplicabilă” înseamnă orice lege, statut, regulament, cod, ordonanță, normă, hotărâre judecătorească, ordin, decret din România sau orice alt act normativ sau administrativ din România sau orice altă decizie adoptată de o autoritate publică sau orice altă cerință ori recomandare emisă de o autoritate publică sau orice interpretare ori aplicare a celor de mai sus de către o autoritate publică, cu condiția ca oricare dintre cele menționate anterior să aibă un efect obligatoriu prin ele însele.


„Platformă” sau „Website” înseamnă infrastructura tehnică administrată de HOB și disponibilă la următoarea adresă: https://www.hobclinic.ro/.


„Potențiali Pacienți” reprezintă totalitatea Utilizatorilor Platformei care ca urmare a informațiilor și a funcționalităților regăsite pe Platformă decid să devină pacienți ai Clinicilor HOB.


„Servicii” orice informații, utilități sau funcționalități oferite prin intermediul Platformei (e.g. posibilitatea de programare pentru o consultație).


„Tarife” reprezintă prețul orientativ al serviciilor stomatologice furnizate de către HOB în cadrul Clinicilor HOB;.
„Termeni Suplimentari” se referă la toate regulile, termenii și condițiile suplimentare afișate fie pe Platformă, fie pe platformele unor terțe persoane, care pot indica, clarifica și determina cu exactitate condițiile de utilizare a altor produse și/sau servicii decât Serviciile descrise în acești termeni.


„Utilizator” cuprinde orice persoană care utilizează Serviciile sau pur și simplu vizitează Platforma.


4.          Dispoziții Generale

 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că toate informațiile afișate sau disponibile în alt mod pe Platformă nu sunt menite să reprezinte niciun fel de consultanță în materie stomatologică, să îndemne sau să recomande Utilizatorului efectuarea unor proceduri stomatologice, ori asumarea oricărui angajament.

 

Platforma are un scop pur informativ, iar dumneavoastră trebuie să vă abțineți de la luarea oricărei decizii sau a oricărei interpretări pe care o puteți face pe baza sau derivate din aceste date.

 

Astfel, recomandă să efectuați propriile cercetări și să solicitați consultanță profesională înainte de a lua orice decizie pe baza informațiilor furnizate pe Platformă sau a altor forme de informații furnizate în cadrul acestora, oricare ar fi ele.

 

5.          Durata de Funcționare a Platformei

 

Uneori va fi necesar să suspendăm sau să retragem Platforma pentru o perioadă de timp nedeterminată.

 

Nu garantăm că Platforma, precum și orice conținut al acesteia, vor fi întotdeauna disponibile sau neîntrerupte. Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a Platformei noastre din motive comerciale și operaționale. Vom încerca să vă anunțăm cu o notificare rezonabilă cu privire la orice suspendare sau retragere, dacă este posibil.

 

Pentru a evita orice neînțelegere, prin utilizarea Platformei și a Serviciilor noastre, recunoașteți că pot exista situații în care nu veți putea să le utilizați, chiar și pentru a întreprinde orice acțiune în legătură cu Serviciile noastre.

 

De asemenea, aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează Platforma noastră prin intermediul echipamentelor sau conexiunii dvs. la internet sunt conștiente de acești Termeni de Utilizare și de alți termeni și condiții aplicabile, precum și că îi respectă pe deplin.

 

6.          Soluții financiare

 

Secțiunea intitulată „Soluții financiare” ce se regăsește pe Platforma HOB prezintă posibilitatea Potențialilor Pacienți de a accesa anumite tipuri de soluții financiare pentru achitarea contravaloarea serviciilor stomatologice prestate în cadrul Clinicilor HOB.

 

Prin prezenta, Utilizatorul înțelege că partenerii ce prezintă și oferă soluțiile financiare prin intermediul Platformei reprezintă terțe persoane în raport cu HOB, iar HOB are niciun control asupra ofertei, cadrului contractual, politicilor de confidențialitate, etc.

 

Utilizatorul recunoaște că HOB nu este răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu serviciile financiare contractate sau nu cu oricare dintre partenerii care-și prezintă ofertele prin intermediul Platformei.

 

Nu vom fi considerați, în nicio circumstanță, răspunzători sau parte implicată într-un raport de afaceri/acord încheiat între orice persoană și terța parte care oferă soluții financiare.

 

7.          Secțiunea „Programează-te”

 

Prin accesarea secțiunii „Programează-te” ce se regăsește pe Platforma, Utilizatorul va avea posibilitatea de a solicita programarea pentru o consultație stomatologică în cadrul Clinicilor HOB.

 

Programările vor fi fixate în funcție de disponibilitatea locațiilor HOB, a medicilor și a intervenției ce se dorește a fi efectuată. HOB nu garantează că va putea stabili o programare conform solicitărilor exacte ale Utilizatorului privind data, ora, medicul specialist și clinica.

 

In mod excepțional, programarea poate fi decalata, atunci când personalul medical acorda îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesita o atenție / supraveghere medicală sporită. De asemenea, din motive obiective, HOB se poate regăsi în situația de a trebui să anuleze/reprogrameze o programare, caz în care Utilizatorul va fi înștiințat si contactat de către un reprezentant HOB pentru oferirea unei alternative de programare.

 

HOB are posibilitatea de a-și alege clientela, iar astfel Utilizatorul înțelege și acceptă că HOB va avea dreptul de a refuza solicitarea de programare a Utilizatorului fără a oferi un motiv justificativ și fără a putea fi tras la răspundere.

 

8.          Drepturile de Proprietate Intelectuală

 

Sub rezerva îndeplinirii Termenilor de mai sus, HOB acordă oricărui Utilizator o licență revocabilă, cu drepturi limitate, fără redevențe, neexclusivă, netransferabilă și fără drept de sublicențiere NUMAI pentru a accesa Platforma și, dacă este cazul, pentru a utiliza Serviciile prin intermediul calculatorului dumneavoastră sau al dispozitivelor compatibile să folosească internetul în scopuri personale/interne. Vă este interzisă utilizarea Serviciilor pentru a le revinde sau în scopuri comerciale, inclusiv operațiuni în numele altor persoane sau entități. Toate acțiunile de mai sus sunt interzise în mod expres și constituie o încălcare materială a acestor Termeni.

 

Dreptul de a dispune conținutul, formatul, funcția și drepturile de acces în ceea ce privește Serviciile ar trebui să fie stipulate la discreția noastră. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni. Prin urmare, Utilizatorului i se interzice prin prezenta să utilizeze Serviciile noastre în orice mod care nu este autorizat în mod expres prin acești Termeni.

 

Pentru a evita orice neînțelegere conținutul publicat, toate textele, graficele, mărcile, interfața vizuală, fotografiile, sunetele, diagramele fluxului de proces, codul de calculator (inclusiv codul html), programele, software-ul, produsele, informațiile și documentele, precum și desenul, structura, selecția, coordonarea, exprimarea, aspectul și sentimentul, precum și prezentarea oricărui conținut inclus în Servicii sau furnizat ca parte a Serviciilor noastre, sunt deținute, controlate și/sau licențiate exclusiv de HOB sau de membrii, licențiatorii sau afiliații săi.

 

HOB deține orice comentariu, sugestii, idei sau alte informații ori materiale (denumite în continuare în mod colectiv "Feedback") despre Serviciile pe care le furnizați prin orice mijloc de comunicare. Prin prezenta, ne transferați toate drepturile, proprietatea și interesele privind Feedback-ul și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu aveți niciun drept și renunțați prin prezenta la orice solicitare de recunoaștere sau compensație pe baza oricărui Feedback, sau la orice modificare pe baza oricărui Feedback.

 

9.          Nu vă bazați pe informațiile prezentate pe Website-ul nostru

 

Conținutul Website-ului nostru este furnizat doar pentru informații generale. Acesta nu este destinat să reprezinte un sfat pe care să vă bazați. Trebuie să obțineți consultanță profesională stomatologică, iar orice procedură stomatologică trebuie efectuată în cadrul unei clinici stomatologice și de către cadre medicale specializate, așadar trebuie să vă abține de la orice acțiune fondată pe conținutul publicat pe Platformă.

 

Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe Website-ul nostru, nu ne asumăm nicio declarație, garanție sau asigurare, fie ea expresă sau implicită, conform căreia conținutul postat de noi pe Platformă este exact, complet sau actualizat.

 

În niciun caz, anunțurile, articolele sau orice altă reclamă disponibilă pe Platformă nu trebuie să fie interpretate ca fiind o ofertă obligatorie a Platformei (ofertă comercială).

 

Toate informațiile disponibile pe Platformă trebuie interpretate ca fiind o prezentare comercială.

 

Vă rugăm să rețineți că se pot aplica reguli și politici diferite pentru fiecare funcționalitate sau chiar pentru aceeași funcționalitate, în cazul în care aceasta este furnizată de terțe părți diferite.

 

10.       Restricții

 

În timpul utilizării Serviciilor noastre, afirmați ferm că în orice moment:

·        respectați pe deplin cerințele Legislației Aplicabile și reglementările, precum și acești Termeni;

·        nu veți încălca drepturile altor persoane, interesele publice, morala generală sau interesele legitime ale altora, ceea ce include orice acțiuni care ar putea interfera, perturba, afecta negativ sau interzice altor persoane să utilizeze Serviciile;

·        nu veți încerca să identificați nicio vulnerabilitate a Platformei/Serviciilor (inclusiv integrarea de către terți) sau nu veți încălca nicio măsură de securitate sau de autentificare.

 

Ne împuterniciți în mod expres să întreprindem orice acțiune pentru a identifica și investiga orice încălcare a acestor Termeni și să decidem în mod unilateral dacă ați încălcat orice prevedere în legătură cu aceștia și să luăm măsuri (fără consimțământul sau notificarea dvs. prealabilă), cum ar fi, dar fără a se limita la:

·        blocarea și închiderea activităților în curs;

·        raportarea incidentului către autoritățile competente;

·        publicarea presupuselor încălcări și a măsurilor care au fost luate;

·        ștergerea oricăror informații pe care le-ați publicat și care sunt considerate a fi încălcări.

 

Este strict interzis să se desfășoare orice acțiune și/sau activitate care:

·        este interzisă de Termenii noștri sau poate încălca direct sau indirect prevederile acestora;

·        are legătură cu activități ilegale sau cu scopul de a cauza prejudicii unei alte persoane, indiferent de modul în care acest scop este realizat sau atins.

 

Cu toate acestea, nu ne asumăm și nimic din ceea ce conține prezentul document nu trebuie interpretat ca implicând vreo obligație de a pune în aplicare astfel de revizuiri dincolo de cerințele obligatorii ale Legislației Aplicabile.

 

11.       Despăgubire

 

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, afiliații noștri, contractanții, licențiatorii și directorii, funcționarii, angajații și agenții lor pentru și împotriva oricăror revendicări, acțiuni, proceduri, investigații, cereri, procese, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv onorariile avocaților, amenzi sau penalități impuse de orice autoritate de reglementare) care decurg din sau sunt legate de (i) utilizarea sau comportamentul dvs. în legătură cu Serviciile, (ii) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau (iii) încălcarea de către dvs. a oricăror legi, reglementări sau drepturi aplicabile ale oricărei terțe părți în timp ce utilizați Serviciile.

 

În astfel de cazuri, vom avea dreptul, la libera noastră apreciere, de a controla orice acțiune sau procedură și de a stabili dacă dorim să ajungem la o înțelegere și, în caz afirmativ, în ce condiții.

 

12.       Garanții și Declarații de Renunțare la Răspundere

 

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NOI, ÎMPREUNĂ CU SOCIETĂȚILE NOASTRE FONDATOARE, FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, CONTRACTANȚII, AGENȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII ȘI DISTRIBUITORII NU FACEM NICIO DECLARAȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICII SAU PLATFORMĂ. FURNIZĂM SERVICIILE ȘI WEBSITE-UL "AȘA CUM SUNT", "CU TOATE DEFECTELE" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE". UTILIZAREA SERVICIILOR, INCLUSIV A CONȚINUTULUI NOSTRU DIN CADRUL SERVICIILOR/PLATFORMEI (și excluzând conținutul postat de Utilizatori), SE REALIZEAZĂ PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI NU DECLARĂM, NU PROMITEM ȘI NU GARANTĂM CĂ SERVICIILE/PLATFORMA VOR FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, LA TIMP, ÎN SIGURANȚĂ SAU FĂRĂ ERORI. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICIO TRANSMISIE DE DATE PE INTERNET SAU TEHNOLOGIE DE STOCARE A INFORMAȚIILOR NU POATE FI GARANTATĂ CA FIIND SIGURĂ, IAR NOI NE EXONERĂM ÎN MOD EXPRES DE ORICE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN ACEST SENS. NU NE ASUMĂM NICIUN ANGAJAMENT, PROMISIUNE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA SERVICIILE/PLATFORMA SAU LA CONȚINUTUL LEGAT DE SERVICII SAU DE WEBSITE, LA ASISTENȚA PE CARE O OFERIM PENTRU SERVICII/PLATFORMĂ, LA FUNCȚIILE SPECIFICE ALE SERVICIILOR/PLATFORMEI, LA SECURITATEA SERVICIILOR/PLATFORMEI SAU LA FIABILITATEA, CALITATEA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA SAU CAPACITATEA SERVICIILOR SAU A PLATFORMEI DE A VĂ SATISFACE NEVOILE, DE A FURNIZA ANUMITE PERFORMANȚE SAU DE A OBȚINE ANUMITE REZULTATE.

 

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NOI, ÎMPREUNĂ CU SOCIETĂȚILE NOASTRE FONDATOARE, FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, CONTRACTANȚII, AGENȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII ȘI DISTRIBUITORII NU FACEM NICIO DECLARAȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICII SAU ORICE ALTĂ FUNCȚIONALITATE DISPONIBILĂ SAU CU PRIVIRE LA RENTABILITATEA, REALITATEA, ACURATEȚEA, CAPACITATEA DE UTILIZARE ETC.

 

ÎNȚELEGEȚI ȘI VĂ ASUMAȚI FAPTUL CĂ ORICE DECIZIE ULTERIOARĂ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, CONȚINUTUL DISPONIBIL PE PLATFORMĂ SAU ORICE ALTE FUNCȚIONALITĂȚI DISPONIBILE, SE ÎNTEMEIAZĂ PE PROPRIA DVS. CERCETARE ȘI RESPONSABILITATE.

UNELE JURISDICȚII PREVĂD ANUMITE GARANȚII IMPLICITE, CUM AR FI GARANȚIA IMPLICITĂ DE COMERCIALIZARE, DE ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NE EXONERĂM DE ORICE PROMISIUNE SAU GARANȚIE IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ CU PRIVIRE LA SERVICII.

 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN CADRUL PLATFORMEI SAU CA PARTE A SERVICIILOR NU SUNT DESTINATE SĂ FIE ȘI NU POT FI INTERPRETATE ÎN NICIUN FEL CA O SOLICITARE SAU O OFERTĂ:

-        DE A PRESTA ANUMITE SERVICII STOMATOLOGICE FĂRĂ O CONSULTAȚIE PREALABILĂ;

-        DE A ACCESA ORICE SERVICII STOMATOLOGICE SAU SERVICII AUXILIARE.

 

ÎN ACELAȘI TIMP, NU CONSIDERĂM CĂ SERVICIILE SUNT DESTINATE SĂ FIE PRESTATE SAU AR FI PRESTATE DACĂ S-AR CONSIDERA CĂ SE ÎNCADREAZĂ, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN ORICARE DINTRE CATEGORIILE DE MAI SUS.

 

INDIFERENT DACĂ ORICE SECȚIUNE A PLATFORMEI SAU AUTORUL SE REFERĂ SAU DISCUTĂ TEME POLITICE, ECONOMICE, SOCIALE ȘI TENDINȚE DE PIAȚĂ, ACEST LUCRU SE ÎNȚELEGE ÎNTOTDEAUNA CA FIIND REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU DECLARAȚIILE STABILITE ÎN CADRUL ACESTEI SECȚIUNI 11.

 

NOI ȘI/SAU AUTORUL NU SUNTEM RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI PENTRU DECIZIA UTILIZATORILOR DE A SE ANGAJA ÎN ORICE FORMĂ LA PROCEDEE STOMATOLOGICE FĂRĂ O CONSULTAȚIE DE SPECIALITATE PREALABILĂ, ORI DE A EFECTUA ORICE PRECEDEURI ACASĂ CA URMARE A INFORMAȚIILOR PREZENTATE ÎN PLATFORMĂ. ÎN PLUS, SERVICIILE NU POT FI CONSIDERATE CA UN MIJLOC DE EXERCITARE A FORȚEI, A RELEI-CREDINȚE, A INDUCERII ÎN EROARE, CI NUMAI ȘI EXCLUSIV ÎN CONFORMITATE CU DECLARAȚIILE PREVĂZUTE ÎN PREZENTA SECȚIUNE 11, UTILIZATORUL FIIND SINGURUL RESPONSABIL PENTRU PROPRIA UTILIZARE A CONȚINUTULUI FURNIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU PLATFORMA.

 

UTILIZATORILOR NU LI SE GARANTEAZĂ ȘI NICI NU AR TREBUI SĂ CONSIDERE CĂ SUNT CONSILIAȚI PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI SĂ EFECTUEZE ANUMITE PROCEDEE STOMATOLOGICE, DEOARECE ACEȘTIA TREBUIE SĂ SOLICITE ÎNTOTDEAUNA CONSILIERE ȘI/SAU ASISTENȚĂ PROFESIONALĂ STOMATOLOGICĂ ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIA ACESTUIA PARTICULARĂ, ÎN CONFORMITATE CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE.

 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ NICIUN UTILIZATOR NU TREBUIE CONSIDERAT PACIENT AL CLINICII ȘI NICI NU TREBUIE SĂ CONSIDERE CĂ ESTE OBLIGAT SĂ EFECTUEZE ANUMITE PROCEDURI STOMATOLOGICE PREZENTATE ÎN PLATFORMĂ.

 

PLATFORMA INCLUDE, DE ASEMENEA, O SECȚIUNE CU TARIFELE SERVICIILOR STOMATOLOGICE OFERITE ÎN CADRUL CLINICILOR HOB CARE ESTE DESTINATĂ SĂ AFIȘEZE TARIFELE ORIENTATIVE A ACESTOR SERVICII. DE ASEMENEA, UTILIZATORUL ÎNȚELEGE CĂ PREȚUL AFIȘAT POATE FI MODIFICAT ORICÂND DE HOB FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.

 

UTILIZATORUL ÎNȚELEGE CĂ ORICE PROCEDEU PREZENTAT ÎN PLATFORMĂ POATE AVEA REZULTATE DIFERITE ÎN FUNCȚIE DE PACIENT, IAR HOB NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZATORUL, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITĂ O ASEMENEA PROCEDURĂ, VA AVEA ACELAȘI REZULTAT CA CEL PREZENTAT. ASTFEL, IMAGINILE REALE ORI FICTIVE PUBLICATE ÎN ORICE SECȚIUNE A WEBSITE-ULUI SUNT PREZENTATE DOAR ÎN SCOP DE PROMOVARE ȘI DOAR CU TITLU EXEMPLIFICATIV, IAR HOB NU GARANTEAZP CĂ UTILIZATORUL, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE VA SOLICITA EFECTUAREA UNEI ASTFEL DE PROCEDEE STOMATOLOGICE PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ALT CONTRACT SEPARAT ÎNTRE UTILIZATOR ȘI HOB, ACESTA VA OBȚINE ACELAȘI REZULTAT CA CEL PREZENTAT ÎN PLATFORMĂ.

 

13.       Răspunderea

 

În cea mai mare măsură permisă de Legislația Aplicabilă, sunteți de acord și înțelegeți că nu vom fi răspunzători pentru: orice daune indirecte, speciale, accidentale, rezultate, triple sau alte daune multiple, daune exemplare sau punitive care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

 

Noi și entitățile noastre afiliate nu vom fi trași la răspundere pentru nicio pierdere ori leziuni suferite de Utilizatori (denumite colectiv „Pierderi") care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea sau accesul dvs. la Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i)                descărcarea sau partajarea de informații, inclusiv informații personale, în timpul utilizării Serviciilor noastre;

(ii)              servicii furnizate de terți în legătură cu Serviciile;

(iii)             raporturile dvs. cu sau participarea dvs. la campaniile promoționale ale unor terțe părți găsite în timpul utilizării Serviciilor noastre;

(iv)             efectuarea oricăror procedee prezentate în Platformă acasă sau în afară oricăror clinici stomatologice și de către orice persoană neautorizată.

 

Nu vom fi răspunzători pentru daunele provocate de alte persoane, de acțiunile ilicite sau ilegale ale unor terțe părți sau de un act de forță majoră. Limitările și excluderile din acești Termeni se vor aplica indiferent dacă am fost sau nu informați sau ar fi trebuit să fim conștienți de posibilitatea apariției oricăror pierderi.

 

În cea mai mare măsură permisă de lege și cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, nu suntem răspunzători în legătură cu niciun litigiu care decurge din sau are legătură cu prezentele prevederi.

 

14.       Putem aduce modificări Termenilor de Utilizare

 

Este posibil să modificăm, să adăugăm sau să eliminăm părți din acești Termeni de Utilizare în orice moment și la discreția noastră exclusivă. De fiecare dată când doriți să utilizați Website-ul nostru, vă rugăm să verificați acești Termeni pentru a vă asigura că ați înțeles varianta acestora care se aplică în acel moment.

 

Vom anunța astfel de modificări prin simpla actualizare a Termenilor pe Platforma noastră și prin modificarea datei [Ultima actualizare] afișată pe această pagină.

Toate modificările sau schimbările aduse acestor Termeni vor intra în vigoare la data publicării pe Platformă sau a comunicării către Utilizatori.

 

Este responsabilitatea dumneavoastră să consultați Termenii modificați. Prin utilizarea în continuare a Serviciilor în urma modificărilor aduse Termenilor, acceptați și sunteți de acord cu modificările și cu faptul că toate activitățile ulterioare efectuate de dumneavoastră vor fi supuse Termenilor modificați.

 

Dacă aveți orice întrebare cu privire la sau în legătură cu informațiile menționate în acești Termeni, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați direct.

 

15.       Putem cesiona acest contract unei alte persoane

 

Transferul drepturilor și obligațiilor care decurg din acești Termeni și/sau din utilizarea Platformei este supus consimțământului nostru prealabil și scris.

Sunteți de acord în mod expres că putem transfera unilateral toate drepturile și obligațiile care pot decurge din acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră.

 

16.       Cum să reclamați

 

Dacă doriți să faceți reclamații cu privire la conținutul încărcat de alți Utilizatori, vă rugăm să ne contactați la contact@hobclinic.ro.

 

17.       Securitate

 

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe automate sau alte materiale malițioase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să ne atacați site-ul prin nicio formă de atac. Prin încălcarea acestei prevederi, veți comite o infracțiune penală în conformitate cu regulamentul care guvernează activitatea Platformei. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

 

18.       Legislația Aplicabilă

 

Acești termeni și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea din România. Orice dispută care rezultă din acești termeni și condiții sau în legătură cu aceștia va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

 

În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, orice termen sau dispoziție nulă sau inaplicabilă din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea termenilor și dispozițiilor rămase sau validitatea sau aplicabilitatea termenului sau dispoziției încriminate în orice altă situație. În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, dvs. și noi, acționând cu bună-credință, vom atesta nulitatea sau inaplicabilitatea termenului sau dispoziției respective și o vom înlocui cu un termen sau o dispoziție valabilă sau aplicabilă care reflectă cel mai exact scopul economic și juridic al termenului sau dispoziției nule sau inaplicabile.

 

Ultima actualizare: 13 Februarie 2024